HIV/AIDS KAMPI 2023 için,  https://www.abstractagent.com/2023hivkampi/ adresinde AbstractAgent sisteminiz açılmıştır. 
 

BİLDİRİLER
Bildiriler, sözel veya poster şeklinde yüz yüze sunulacaktır.

 • Bildiriler TÜRKÇE olarak sunulacaktır.
 • Bildiri özetleri  internet aracılığıyla, sempozyum web sitesinde bulunan Online Bildiri Özeti Sistemi üzerinden kabul edilecektir.
 • Bildiri özeti gönderimi için son tarih 10 Aralık 2023’dir. Bildiri özetleri gönderilirken istenilen sunum tercihi (sözel veya poster) ve çalışmanın hangi alt alanını ilgilendirdiği belirtilmelidir.
 • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, ünvanı, çalıştığı kurum ve şehir, başlıkla birlikte açıkça belirtilmelidir.
 • Bildiriyi hazırlamış olan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı belirtilmiş olmalıdır.
 • Şekil ve figürler sisteme 300 dpi çözünürlükte yüklenmelidir.
 • Bildiri özetleri sempozyum bildiri kitabında yayınlanacaktır.

Bildiri özetleri (olgu sunumları dışında) aşağıdaki bölümleri içermelidir:

 • Amaç
 • Gereç ve Yöntem
 • Bulgular 
 • Sonuç
 • Tablo, şekil veya resim 
 • Bildiri sonuçları mail adresine gönderilecektir.
 • Kabul edilen  bildiriler sempozyumda yüz yüze sunulacaktır.
 • Kabul edilen poster bildirileri  poster alanında fiziki olarak sunulması beklenmektedir.