HIV/AIDS KAMPI 2023 KURULLAR LİSTESİBAŞKAN

Prof. Dr. Yeşim Taşova

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları AD, Adana


BAŞKAN YARDIMCILARI

Prof. Dr. Behice Kurtaran                   Doç. Dr. Figen Sarıgül


SEKRATARYA

Çiğdem MERMUTLUOĞLU                 Yakup Demir


DÜZENLEME KURULU

Yaşar BAYINDIR

Aslıhan CANDEVİR

Ferit KUŞÇU

Süheyla KÖMÜR

*Düzenleme kurulu soyadı alfabetik sıraya göre yazılmıştır.